គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

Uniproma គោរពនិងការពារភាពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់។ ដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដែលមានភាពត្រឹមត្រូវនិងផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែមទៀតអង្គការក្រៅប្រព័ន្ធនឹងប្រើប្រាស់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ ប៉ុន្តែ Uniproma នឹងព្យាបាលព័ត៌មាននេះដោយភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមនិងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។ លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងមិនបង្ហាញឬផ្តល់ព័ត៌មានដល់ភាគីទីបីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកឡើយ។ យូនីពីត្រានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ឯកជននេះពីមួយពេលទៅមួយពេល។ នៅពេលដែលអ្នកយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Uniproma អ្នកនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមគ្រប់មាតិកាទាំងអស់នៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ។

ទំហំនៃពាក្យសុំ

ក) នៅពេលដែលអ្នកផ្ញើអ៊ីម៉ែលសាកសួរអ្នកគួរតែបំពេញព័ត៌មានស្តីពីតំរូវការយោងទៅតាមប្រអប់សួរសំណួរ។

ខ) នៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ៊ីនឌ្រូណាមីងនឹងកត់ត្រាព័ត៌មានរុករករបស់អ្នករួមទាំងមិនកំណត់ចំពោះទំព័រទស្សនារបស់អ្នកអាសយដ្ឋាន IP ប្រភេទស្ថានីយតំបន់តំបន់កាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាសម្រាប់ទស្សនាក៏ដូចជាកំណត់ត្រាគេហទំព័រដែលអ្នកត្រូវការ។

អ្នកយល់និងយល់ព្រមថាព័ត៌មានខាងក្រោមមិនត្រូវបានអនុវត្តចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទេ៖

ក) ព័ត៌មានពាក្យគន្លឹះដែលអ្នកបញ្ចូលនៅពេលប្រើសេវាកម្មស្វែងរកដែលផ្តល់ដោយវេបសាយយូពីរ៉ូដា។

ខ) ទិន្ន័យព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដែលប្រមូលបានដោយយូភូមារួមមានមិនមានកំណត់ចំពោះសកម្មភាពចូលរួមព័ត៌មានប្រតិបត្តិការនិងព័ត៌មានលំអិតនៃការវាយតម្លៃ។

គ) ការបំពានច្បាប់ឬវិធានបទបញ្ជានិងសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការក្រៅច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នក។

ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន

ក) ក្រុមហ៊ុន Uniproma នឹងមិនផ្តល់លក់ជួលជួលចែកចាយឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីដែលមិនពាក់ព័ន្ធលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នកជាមុនឬថាភាគីទីបីនិងក្រៅអាកាសបែបនេះជាលក្ខណៈបុគ្គលឬរួមគ្នាផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកហើយបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់បែបនេះ សេវាកម្មពួកគេនឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឱ្យចូលមើលព័ត៌មានទាំងអស់នោះរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដែលអាចចូលដំណើរការបានពីមុន។

ខ) យូប៉ូលីម៉ាក៏មិនអនុញ្ញាតិឱ្យតតិយជនណាម្នាក់ប្រមូលប្រមូលលក់ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសេរីតាមមធ្យោបាយណាក៏ដោយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ Uniproma ណាមួយត្រូវបានគេរកឃើញថាបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពខាងលើយូនីពីត្រាមានសិទ្ធិបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះភ្លាមៗ។

គ) ក្នុងគោលបំណងបម្រើអ្នកប្រើប្រាស់យូនីត្រេអាអាចផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកចាប់អារម្មណ៍ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលតែមិនមានកំណត់ក្នុងការផ្ញើព័ត៌មានផលិតផលនិងសេវាកម្មទៅអ្នកឬចែករំលែកព័ត៌មានជាមួយដៃគូក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីឱ្យពួកគេអាចផ្ញើមកអ្នកបាន។ ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ (ចុងក្រោយទាមទារការយល់ព្រមពីអ្នកជាមុន) ។

ការបង្ហាញព័ត៌មាន

Uniproma នឹងលាតត្រដាងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះតាមសេចក្តីប្រាថ្នាផ្ទាល់ខ្លួនឬបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ក្នុងកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោមៈ

ក) ការបង្ហាញដល់ភាគីទីបីដោយមានការយល់ព្រមជាមុនរបស់អ្នក។

ខ) ដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលអ្នកត្រូវការអ្នកត្រូវចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបី។

គ) យោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនៃច្បាប់ឬតំរូវការរបស់អង្គភាពរដ្ឋបាលឬតុលាការត្រូវបង្ហាញដល់តតិយជនឬអង្គភាពរដ្ឋបាលឬតុលាការ។

ឃ) ប្រសិនបើអ្នករំលោភលើច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រទេសចិនឬកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មក្រៅប្រព័ន្ធឬច្បាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកត្រូវបង្ហាញទៅភាគីទីបី;

f) នៅក្នុងប្រតិបត្តិការដែលបានបង្កើតនៅលើវេបសាយក្រៅប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេតប្រសិនបើភាគីណាមួយនៃប្រតិបត្តិការបានបំពេញឬបានបំពេញកាតព្វកិច្ចប្រតិបតិ្តការខ្លះហើយបានស្នើសុំការបង្ហាញព័ត៌មានយូនីត្រូមានសិទ្ធិសំរេចផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានចាំបាច់ដូចជាទំនាក់ទំនង។ ព័ត៌មានរបស់ភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការឬការដោះស្រាយវិវាទ។

ឆ) ការលាតត្រដាងផ្សេងទៀតដែលអង្គការយូឌីស្កូយល់ថាសមស្របស្របតាមច្បាប់បទបញ្ជាឬគោលនយោបាយគេហទំព័រ។