រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់

អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោមសូមកុំប្រើគេហទំព័ររបស់យើងឬទាញយកព័ត៌មានណាមួយ។

យូនីពីត្រារក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិងខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រនេះនៅពេលណាក៏បាន។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ

ខ្លឹមសារទាំងអស់នៃគេហទំព័រនេះរួមមានព័ត៌មានមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានផលិតផលរូបភាពព័ត៌មានជាដើមអាចអនុវត្តបានចំពោះការបញ្ជូនព័ត៌មានការប្រើប្រាស់ផលិតផលមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនទេ។

ភាពជាម្ចាស់

ខ្លឹមសារនៅលើគេហទំព័រនេះមិនមែនជាសៀវភៅដែលត្រូវបានការពារដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ រាល់សិទ្ធិចំណងជើងខ្លឹមសារអត្ថប្រយោជន៍និងខ្លឹមសារផ្សេងៗទៀតនៃគេហទំព័រនេះជាកម្មសិទ្ធិឬទទួលបានការអនុញ្ញាតពីអង្គការយូណេស្កូ

ការបដិសេធ

យូនីពីត្រាមិនធានានូវភាពត្រឹមត្រូវឬភាពអាចប្រើប្រាស់បាននៃព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះទេហើយក៏មិនសន្យាថានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវាគ្រប់ពេលដែរ។ ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន។ យូប៉ូលីតាមិនធានានូវភាពអាចប្រើបាននៃមាតិកាគេហទំព័រនេះភាពអាចអនុវត្តបានសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់។ ល។

ព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះអាចមានភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកបច្ចេកទេសឬកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធ។ ដូច្នេះព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធឬមាតិកាផលិតផលនៃគេហទំព័រនេះអាចត្រូវបានកែតម្រូវពីមួយពេលទៅមួយពេល។

សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​សិទ្ធិ​ឯកជន

អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះមិនចាំបាច់ផ្តល់ទិន្នន័យអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ លើកលែងតែពួកគេត្រូវការផលិតផលដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនេះពួកគេអាចផ្ញើមកយើងនូវព័ត៌មានដែលបានបំពេញនៅពេលផ្ញើអ៊ីមែលដូចជាចំណងជើងតម្រូវការអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទសំណួរឬព័ត៌មានទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត។ យើងនឹងមិនផ្តល់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅឱ្យភាគីទីបីណាមួយឡើយលើកលែងតែតម្រូវការដែលបានចែងដោយច្បាប់។