តម្រងកាំរស្មីយូវីធម្មជាតិ

  • ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម
  • ឈ្មោះ​ផលិតផល
  • លេខ CAS
  • ទ្រព្យសម្បត្តិ
  • ស៊ុនសាហ្វហ្វី - ខេខេ

   ចំរាញ់ចេញពី Rhizoma kaempferiae ៥២០-១៨-៣ ម្សៅពណ៌លឿងពណ៌ប្រផេះតម្រងកាំរស្មីយូអេសប៊ីរលាយប្រេង មើលម៉ូដែល
  • សាន់សាហ្វហ្វី - អេ

   រ៉េតធីន ១៥៣-១៨-៤ ម្សៅ, តម្រងកាំរស្មីយូអេសប៊ី, ប្រេងរលាយ, លាយ (រ៉ូតទីន): ៩៥% មើលម៉ូដែល